Mapy cen transakcyjnych

Dokładna analiza danych o transakcjach dokonanych na rynku nieruchomości i wybór właściwych nieruchomości porównawczych często jest procesem bardzo czasochłonnym, a samo określenie ich położenia, przeznaczenia i stanu zajmuje wiele cennych godzin.

Wizualizacja danych transakcyjnych w postaci map zawierających informacje o sprzedanych nieruchomościach pozwoli za pomocą kilku kliknięć:

  • określić lokalizację nieruchomości, korzystając z wielu dostępnych podkładów mapowych (m.in. Google Maps, OpenStreetMap, Bing Maps, ortofotomapa z Geoportalu i wielu innych),
  • obejrzeć interesującą nas nieruchomość, wykorzystując Google Street View,
  • przeanalizować przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • dokonać niezbędnych pomiarów, np. powierzchni lub odległości od innych obiektów,
  • określić położenie analizowanych nieruchomości w stosunku do stref ograniczonego użytkowania wokół lotnisk oraz innych ograniczeń i zagrożeń.

Sporządzane przeze mnie mapy pozwolą Rzeczoznawcom Majątkowym znacznie skrócić czas potrzebny do analizy i wyboru właściwych nieruchomości porównawczych oraz zniwelują ryzyko błędu przy określaniu przeznaczenia nieruchomości i ograniczeń w ich zagospodarowaniu.

Przykładowy fragment mapy cen transakcyjnych

Przykładowy fragment mapy cen transakcyjnych i podgląd nieruchomości w Google Street View

Szybki dostęp do poszczególnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Błyskawiczna ocena położenia nieruchomości względem obszarów ograniczonego użytkowania (np. w sąsiedztwie lotniska)

Określenie poprzedniego stanu zagospodarowania nieruchomości na podstawie archiwalnych map