Mapy cen transakcyjnych

Dokładna analiza danych o transakcjach dokonanych na rynku nieruchomości i wybór właściwych nieruchomości porównawczych często jest procesem bardzo czasochłonnym. Określenie ich położenia, przeznaczenia i stanu zajmuje często wiele cennych godzin.

Wizualizacja danych transakcyjnych w postaci map zawierających dane o sprzedanych nieruchomościach pozwala za pomocą kilku kliknięć:

  • określić lokalizację nieruchomości, korzystając z wielu dostępnych podkładów mapowych (m.in. Google Maps, OpenStreetMap, Bing Maps, ortofotomapa z Geoportalu i wielu innych),
  • obejrzeć interesującą nas nieruchomość, wykorzystując Google Street View,
  • przeanalizować przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • dokonać niezbędnych pomiarów, np. powierzchni lub odległości od innych obiektów,
  • określić położenie analizowanych nieruchomości w stosunku do stref ograniczonego użytkowania wokół lotnisk oraz innych ograniczeń i zagrożeń.

Sporządzane przeze mnie mapy pozwolą Państwu znacznie skrócić czas potrzebny do analizy i wyboru właściwych nieruchomości porównawczych oraz znacząco zniwelują ryzyko błędu przy określaniu przeznaczenia tych nieruchomości i ograniczeń w ich zagospodarowaniu.