Oferta

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej z przyjemnością podejmę się realizacji zleceń w następujących dziedzinach:

  • Skład komputerowy książek, czasopism i folderów
  • Opracowanie edytorskie projektów technicznych (rysunki techniczne, obliczenia statyczne itp.)
  • Realizacja i opracowanie geotechnicznych badań laboratoryjnych i modelowych
  • Wykonanie sferycznych zdjęć panoramicznych i wirtualnych wycieczek (przykładowa „wycieczka” do zobrazowania zaleceń przeglądu technicznego)
  • Usługi graficzne, edycja i retusz zdjęć
  • Digitalizacja i cyfrowa renowacja archiwalnych nagrań video z kaset VHS