Wirtualne spacery po nieruchomości

Zestaw panoram sferycznych połączonych w wirtualny spacer prezentuje nieruchomość znacznie dokładniej niż zestaw statycznych zdjęć. Udostępnienie potencjalnym klientom wirtualnego spaceru po nieruchomości pozwoli im ocenić czy są nią zainteresowani, czy też nie. Klienci, którzy po obejrzeniu nieruchomości online umówią się na jej fizyczną prezentację będą w przeważającej liczbie zdecydowani na jej zakup, a do uzgodnienia pozostaną jedynie cena i warunki transakcji. Niewątpliwie taka forma prezentacji nieruchomości pozwala zaoszczędzić czas zarówno pośrednikom, jak również ich klientom.

Wirtualny spacer może stanowić również załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego sprzedawanej nieruchomości, doskonale dokumentującym jej stan techniczny. Dzięki niemu nabywca będzie mógł udowodnić np. urzędowi skarbowemu, że zapłacona przez niego cena była adekwatna do stanu nieruchomości.

Przykładowa prezentacja mieszkania (otworzy się w nowej karcie)