CAD

Opracowanie edytorskie projektów technicznych (rysunki techniczne, obliczenia statyczne itp.) Realizacja i opracowanie geotechnicznych badań laboratoryjnych i modelowych.