DTP i WWW

Komputerowy skład czasopism i książek naukowo-technicznych i innych. Przygotowanie folderów reklamowych (m.in. prezentujących nieruchomości). Panoramy sferyczne i wirtualne wycieczki.