GIS

Tworzenie map nieruchomości będących przedmiotem transakcji. Kalibracja rastrowych map i planów (m.in. miejscowych planów zagospodarowania terenu, archiwalnych map itp.)