Zrealizowane zlecenia

Wybrane zlecenia zrealizowane w ramach wcześniejszych umów oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:

PROJEKTY TECHNICZNE:

 • Analiza możliwości zwiększenia nośności fundamentów istniejącego budynku dworca kolejowego Warszawa Centralna (członek zespołu projektowego: obliczenie nośności istniejących fundamentów, opracowanie graficzne i edytorskie raportu)
 • Analiza możliwości budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną (członek zespołu projektowego: opracowanie wyników badań i pomiarów terenowych oraz opracowanie graficzne i edytorskie raportu)
 • Projekt wzmocnienia podłoża pod odcinkiem obwodnicy Gostynina (odcinek drogi wojewódzkiej nr 265) (członek zespołu projektowego: rysunki techniczne)
 • Projekt zamknięcia składowiska fosfogipsów w Wiślince (członek zespołu projektowego: opracowanie w programie AutoCAD trójwymiarowego modelu hałdy fosfogipsów, projekt tymczasowej drogi dojazdowej na wierzchowinę hałdy, koncepcja zamknięcia składowiska, kontrola zgodności wykonywanych robót z projektem i bieżąca aktualizacja dokumentacji)

SKŁAD KOMPUTEROWY CZASOPISM, KSIĄŻEK i FOLDERÓW REKLAMOWYCH:

 • Dwumiesięcznik naukowo-techniczny „Inżynieria Morska i Geotechnika” (skład komputerowy czasopisma od 2007 r.)
 • Księga Jubileuszowa Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej 2005 (członek zespołu edytorskiego: skład komputerowy „Księgi…”)
 • Księga Jubileuszowa Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej 2010 (członek zespołu edytorskiego: skład komputerowy „Księgi…”, projekt graficzny okładki, oraz reklamowej zakładki do „Księgi…”)
 • Materiały konferencyjne 11th Baltic Sea Geotecnical Conference „Geotechnics in Maritime Engineering”, Gdańsk 15-18 września 2008 r. (skład komputerowy nadesłanych artykułów, dwa tomy, łącznie ponad 1000 stron, przygotowanie płyty CD z wersją elektroniczną „Materiałów…”)
 • Raport końcowy z Projektu InWater „Wykorzystanie Śródlądowych dróg wodnych dla Rozwoju Regionalnego” (opracowanie edytorskie trzech tomów raportu)
 • „Kto jest kim w geotechnice w Polsce”. Informator biograficzny. Wydanie II (skład komputerowy informatora)
 • Foldery reklamowe przedstawiające oferty różnych firm i instytucji

GEOTECHNICZNE PROJEKTY BADAWCZE:

 • Stateczność fundamentów bezpośrednich posadowionych na zboczu. Badania modelowe i analizy numeryczne (projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; główny wykonawca geotechnicznych badań laboratoryjnych i modelowych oraz symulacji numerycznych)
 • Stateczność fundamentów bezpośrednich. Badania modelowe i analizy numeryczne. Opracowanie i wydanie monografii (projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; główny wykonawca geotechnicznych badań laboratoryjnych i modelowych oraz symulacji numerycznych)

DYDAKTYKA I SZKOLENIA:

 • Grafika Inżynierska CAD (zajęcia dydaktyczne dla studentów Politechniki Gdańskiej – obsługa programu AutoCAD)
 • Geologia (zajęcia laboratoryjne dla studentów Politechniki Gdańskiej)
 • Podstawy Nauk o Ziemi (zajęcia laboratoryjne dla studentów Politechniki Gdańskiej)
 • Mechanika Gruntów (zajęcia laboratoryjne dla studentów Politechniki Gdańskiej)
 • Fundamentowanie (zajęcia projektowe dla studentów Politechniki Gdańskiej)